AZ |
ELEKTRON MÜRACİƏT
QAYNAR XƏTT
104 / 185
|   Təbii qazdan istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət edilməlidir.   |
BORCUNU ÖYRƏN
ƏN ÇOX VERİLƏN SUALLAR
ONLAYN ÖDƏNİŞ
   
Yeni abonent olmaq istəyirsinizmi?
   
SƏRBƏST GÜCLƏR
   
Smart tipli sayğac koda düşdükdə nə etməli?
   
Tikinti və istismara icazənin sadələşdirilməsi
   
Yeni qaz sayğaclarından istifadə qaydaları

Azəriqaz” İB-də Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü münasibəti ilə yığıncaq keçirilmişdir.

2019-04-26

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) müəyyənləşdirdiyi 28 aprel günü hər il Ümumdünya əməyin mühafizəsi günü kimi qeyd olunur.

Qeyd edilən mövzu ilə əlaqədar SOCAR-ın “Azəriqaz” İstehsalat Birliyində “Əməyin mühafizəsi və əmək sferasının gələcəyi“ devizi altında yığıncaq keçirilmişdir. Yığıncaqda Birliyin Baş direktorunun Satış və istismar üzrə müavini Ruslan Əliyev, Baş direktorun Əməyin mühafizəsi üzrə müavini Ceyhun Şıxəliyev, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Ədalət Qurbanov, şöbə rəisləri, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişdir. Yığıncağı giriş sözü ilə açan R. Əliyev Ümumdünya əməyin mühafizəsi günü ilə bağlı tədbir iştirakçılarına məlumat vermişdir. Qeyd etmişdir ki, Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Gününün qeyd olunması 2003-cü ildən başlamışdır. Həmin vaxt Beynəlxalq Əmək Təşkilatı onu əməyin mühafizəsi, gigiyenası və mədəniyyəti konsepsiyasının formalaşdırılması və müdafiəsi kimi nəzərdə tutmuşdur. “Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü” əməyin mühafizəsi üzrə profilaktik tədbirlərdən ibarət olub iş yerində bədbəxt hadisələrin və işçilərin səhhətinin pisləşməsinin qarşısının alınması probleminə həsr olunmuşdur.

Ümumiyyətlə “Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü”nün keçirilməsi ideyası ilk dəfə 1989-cu ildə Amerika və Kanada zəhmətkeşləri tərəfindən irəli sürülmüşdür. Onlar təklif etmişlər ki, “28 aprel” – iş yerlərində həlak olan və zərər çəkmiş işçilərin “Xatirə günü” kimi qeyd olunsun. Azad Həmklarlar İttifaqlarının Beynəlxalq Konfederasiyası iş yerlərində səmərəli əmək şəraitinin təşkilinə diqqəti daha da cəlb etmək üçün onun əhatə dairəsini genişləndirməklə həmin günü Ümumdünya tədbiri günü kimi qeyd edirlər.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hər kəsin sağlam, təhlükəsiz əmək və istirahət hüquqlarının əsasları müəyyən olunmuşdur. 

C. Şıxəliyev də öz növbəsində əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhlükəsiz iş mühitinin yaradılması, işçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi, sağlamlığın qorunması məqsədi ilə işçilərin tibbi sığorta edilməsi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vaxtaşırı olaraq iş yerlərinin atestasiya olunması, ağır və zərərli əmək şəraitində işləyən işçilərin işəgötürənin vəsaiti hesabına dövri olaraq tibbi müayinədən keçrilməsi, həmçinin əmək qanunvericilində nəzərdə tutulmuş digər tələblərə layiqincə əməl edilməsi əməyin mühafizəsi sahəsində Birlik tərəfindən həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərdən olduğu bildirmişdir.

C. Şıxəliyev istehsalatda baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınmasında hər bir işçisinin əməyin mühafizəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən maksimum dərəcədə yararlanmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, eyni zamanda Birlik işçilərinə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin işçilərinə xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinin pulsuz verilməsi normalar”na əsasən verilmiş xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrindən səmərəli istifadə edilməli olduğunu vurğulamışdır. C. Şıxəliyev işçiləri hər bir işə başlamazdan əvvəl müvafiq təlimatın tələblərinə, texnoloji proseslərin ardıcıllığına və təhlükəsizliyinə ciddi şəkildə riayət etməli olduğunu qeyd etmişdir.

Tədbirdə çıxış edən Ə. Qurbanov əsas məqsədin iş yerlərində işçilərin əməyinin mühafizəsini təşkil etmək, baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin sayını minimuma endirmək olduğunu bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, işəgötürənlər tərəfindən işçilərin qanuni hüquq və mənafelərini həyata keçirmək, onlar üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaq, qabaqcıl iş təcrübələrini yaymaq və təbliğ etmək, hər bir iş yerində təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması sahəsində həmkarlar təşkilatları və işəgötürənləri mənəvi və maddi cəhətdən həvəsləndirmək, istehsalat zədələnmələrinin qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməkdən ibarədir. Ə.Qurbanov bildirmişdir ki, bu işlərin mövcud qaydaların tələblərinə uyğun həyata keçirilməsində Birliyin idarəetmə aparatı və onun struktur bölmələrində olan əməyin təhlükəsizliyi xidmətlərinin, eləcə də Həmkarlar İttifaqı Təşkilatlarının rolu böyük əhəmiyyətə malikdir.

Sonda əməyin mühafizəsi sahəsində yüksək nəaliyyətlər qazanaraq fərqlənmiş işçilərə dəyərli mükafatlar və fəxri-fərmanlar verilmişdir. 


2020      All rights reserved