Kredit Həcmi

1.  Sizin kartınıza yüklədiyiniz məbləğ müəyyən müddətdən sonra bitir. Əgər əvvəl movcud olan kredit həcmindən istifadə olunmayıbsa, Siz qaz təchizatçısı tərəfindən verilən kredit həcmindən istifadə edə bilərsiniz. Ekranda əks olunacaq üçbucaqlı təsvir, kredit həcmindən istifadə etmək imkanına malik olmağınızı bildirir. Kredit həcmi, qaz təchizatçısı tərəfindən müəyyən edilir və növbəti dəfə kartınıza yeni həcm yüklənənən zaman ümumi hesabınızdan çıxılır.

                          

2. Əmin olun ki,  bütün qaz cihazları söndürülmüş vəziyyətdədir.

3. Minimum 5 saniyə ərzində mavi düyməni basaraq saxlayın. Klapan açılır. Qaz sızması testi bitənə qədər gözləyin, daha  sonra qaz sayğacı üzərində yerləşən vintili çevirərək qaz cihazlarından istifadə edə bilərsiniz. Bu test 3 dəqiqə ərzində bitir. Test müvəffəqiyyət ilə bitdikdən sonra Siz artıq kredit həcminə maliksiniz. Üçbucaq simvolu ekranda əks olunaraq hal-hazırda kredit həcmindən istifadə edilməsini bildirir.

                          

4.  Bütün qaz cihazlarını yandırın

Istifadə etdiyiniz Kredit Həcmi Sizin smart karta ödədiyiniz növbəti ödənişdən çıxılacaqdır.

 

light-logo